Giải bài 3 trang 11 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 11 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Có những khí ẩm (khí có lần hơi nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, lưu huỳnh đioxit. Khí nào có thể được làm khô bằng canxi oxit ? Giải thích.

Hướng dẫn giải

  • Làm khô một chất là loại nước ra khỏi chất đó nhưng không làm chất đó biến thành chất khác.
  • Những khí nào không tác dụng với CaO thì sẽ làm khô được khí đó.

Đáp án bài 3 trang 11 sgk hóa lớp 9

Làm khô một chất là loại nước ra khỏi chất đó nhưng không làm chất đó biến thành chất khác.

Như vậy CaO chỉ làm khô những chất không có phản ứng hóa học với CaO, đó là các chất H2, O2. Những chất không làm khô bằng CaO là CO2 và SO2, vì có phản ứng với CaO:

CaO + SO2 → CaSO3

CaO + CO2 → CaCO3

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X