Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 122 SGK Hóa 9

Hướng dẫn giải bài 2 trang 122 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 9 bài 38: Axetilen - chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Đề bài

Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác dụng hết với:

a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn?

b) 0,224 lít axetilen ỏ điều kiện tiêu chuẩn?

Đáp án bài 2 trang 122 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 2 trang 122 sgk hóa lớp 9

--------------------------------------------------------------------

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 122 SGK Hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
22/08/2018    02:45 AM
22/08/2018    02:45 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu