Bài 2 trang 122 SGK Hóa 9

Hướng dẫn giải bài 2 trang 122 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 9 bài 38: Axetilen - chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Mục lục nội dung

Đề bài

Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác dụng hết với:

a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn?

b) 0,224 lít axetilen ỏ điều kiện tiêu chuẩn?

Đáp án bài 2 trang 122 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 2 trang 122 sgk hóa lớp 9

--------------------------------------------------------------------

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X