Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 122 SGK Hóa 9

Hướng dẫn giải bài 2 trang 122 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 9 bài 38: Axetilen - chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Đề bài

Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác dụng hết với:

a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn?

b) 0,224 lít axetilen ỏ điều kiện tiêu chuẩn?

Đáp án bài 2 trang 122 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 2 trang 122 sgk hóa lớp 9

--------------------------------------------------------------------

doctailieu.com
Tải về
22/08/2018    02:45 AM
22/08/2018    02:45 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu