Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 2 trang 132 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 132 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng.

Đáp án bài 2 trang 132 sgk hóa lớp 9

Chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất lỏng và các chất rắn vì dễ tạo ra được hỗn hợp với không khí, khi đó diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí nhiều hơn so với chất lỏng và chất rắn.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 132 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
23/08/2018    04:42 AM
23/08/2018    04:42 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu