Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 6 trang 103 sgk Hóa 9

Hướng dẫn giải bài 6 trang 103 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Cho 69,6 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được một lượng khí X ...

Đề bài:

Cho 69,6 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được một lượng khí X. Dần khí X vào 500 ml dung dịch NaOH 4M thu được dung dịch A. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch A. Giả thiết rằng thể tích dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

Hướng dẫn giải

Nắm được phương pháp làm dạng bài toán lượng hết lượng còn dư.

Đáp án bài 6 trang 103 sgk Hóa lớp 9

Đáp án bài 6 trang 103 sgk hóa lớp 9

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
20/08/2018    10:55 AM
20/08/2018    10:55 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu