Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 3 trang 58 sgk hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 58 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Có nên dùng xô, chậu, nổi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa xây dựng không ? Hãy giải thích.

Đáp án bài 3 trang 58 sgk hóa lớp 9

Không nên. Vì vôi, nước vôi hoặc vữa xây dựng đều có chứa Ca(OH)2 là chất kiềm, chất này sẽ phá hủy dần các đồ vật bằng nhôm do có xảy ra các phản ứng.

Al203 + Ca(OH)→ Ca(AlO2)2 + H2O

2Al + Ca(OH)2 + H2O   → Ca(AlO2)2 + 3H2

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 58 SGK Hóa 9

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 58 sgk hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
13/08/2018    04:52 AM
13/08/2018    04:52 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu