Bài 3 trang 58 sgk hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 58 SGK hóa học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Có nên dùng xô, chậu, nổi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa xây dựng không ? Hãy giải thích.

Đáp án bài 3 trang 58 sgk hóa lớp 9

Không nên. Vì vôi, nước vôi hoặc vữa xây dựng đều có chứa Ca(OH)2 là chất kiềm, chất này sẽ phá hủy dần các đồ vật bằng nhôm do có xảy ra các phản ứng.

Al203 + Ca(OH)→ Ca(AlO2)2 + H2O

2Al + Ca(OH)2 + H2O   → Ca(AlO2)2 + 3H2

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 58 SGK Hóa 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X