Đáp án bài 1 trang 132 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 132 SGK hóa học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:

a) vừa đủ ;             b) thiếu ;                 c) dư.

Hãy chọn trường hợp đúng và giải thích.

Đáp án bài 1 trang 132 sgk hóa lớp 9

a) Đúng

b) Sai vì nhiên liệu không cháy hết gây lãng phí nhiên liệu.

c) Sai vì khi đó phải cung cấp thêm năng lượng để làm nóng không khí dư.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X