Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 1 trang 132 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 132 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:

a) vừa đủ ;             b) thiếu ;                 c) dư.

Hãy chọn trường hợp đúng và giải thích.

Đáp án bài 1 trang 132 sgk hóa lớp 9

a) Đúng

b) Sai vì nhiên liệu không cháy hết gây lãng phí nhiên liệu.

c) Sai vì khi đó phải cung cấp thêm năng lượng để làm nóng không khí dư.

doctailieu.com
Tải về
23/08/2018    02:29 AM
23/08/2018    02:29 AM
Back to top