Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 149 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 149 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là : rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong rượu etylic. Chỉ dùng nước và quỳ tím, hãy phân biệt các chất lỏng trên.

Đáp án bài 4 trang 149 sgk hóa lớp 9

  • Dùng quỳ tím, chất làm quỳ tím hóa màu hồng nhạt là axit axetic.
  • Hai chất lỏng còn lại cho vào ống nghiệm đựng nước, chất nào tan hoàn toàn tạo thành hỗn hợp đồng chất là rượu etylic, chất nào không tan nổi lên trên, hỗn hợp tách thành hai lớp riêng biệt là dầu ăn.

Xem thêm

» Bài tiếp theo: Bài 5 trang 149 sgk Hóa 9

» Bài tham khảo: Sgk hóa 9 - Bài 3 trang 149

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    22:24 PM
25/08/2018    22:24 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top