Bài 5 trang 25 SGK Hóa học 9

Tham khảo hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 5 trang 25 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 9

Đề bài

Cho 15,5 gam natri oxit Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ.

a) Viết phương trình hóa học và tính nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được.

b) Tính thể tích dung dịch H2

SO4 20% có khối lượng riêng 1,14 g/ml cần dùng để trung hòa dung dịch bazơ nói trên.

Hướng dẫn giải

  • Đổi số mol Na2O
  • Viết PTHH:  Na2O + H2O → 2NaOH

Tính toán theo PTHH

a) Công thức tính nồng độ mol/lít  CM = n : V

Hướng dẫn giải bài 5 trang 25 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 5 trang 25 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 5 trang 25 sgk hóa lớp 9

»» Xem bài trước: Bài 4 trang 25 SGK Hóa lớp 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X