Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 35 Hóa học 9 - Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

9

Giải hóa học lớp 9 bài 35 cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ chi tiết trả lời các câu hỏi trang 112 sgk môn hóa học 9

giải hóa học lớp 9 bài 35 cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ chi tiết trả lời các câu hỏi trang 112 sgk môn hóa học 9

Bài 35 - Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 5 trang 112 SGK Hóa 9

Giải bài tập 5 trang 112 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.

Bài 4 trang 112 sgk Hóa 9

Hướng dẫn giải bài 4 trang 112 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất ?

Bài 3 trang 112 SGK Hóa 9

Xem đáp án giải bài 3 trang 112 sách giáo khoa Hóa học lớp 9: Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau

Bài 2 trang 112 SGK Hóa 9

Hướng dẫn cách giải bài 2 trang 112 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử ...

Bài 1 trang 112 sgk Hóa 9

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 112 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Chỉ ra những chỗ sai và viết lại cho đúng các công thức sau
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu