Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 76 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 76 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

a) khí flo và hiđro;

b) lưu huỳnh và oxi;

c) bột sắt và bột lưu huỳnh;

d) cacbon và oxi;

e) khí hiđro và lưu huỳnh.

Đáp án bài 4 trang 76 sgk hóa lớp 9


» Xem thêm: Bài 5 trang 76 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Tải về
16/08/2018    16:12 PM
16/08/2018    16:12 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu