Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 76 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 76 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

a) khí flo và hiđro;

b) lưu huỳnh và oxi;

c) bột sắt và bột lưu huỳnh;

d) cacbon và oxi;

e) khí hiđro và lưu huỳnh.

Đáp án bài 4 trang 76 sgk hóa lớp 9


» Xem thêm: Bài 5 trang 76 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 76 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    16:12 PM
16/08/2018    16:12 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu