Bài 4 trang 76 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 76 SGK hóa học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

a) khí flo và hiđro;

b) lưu huỳnh và oxi;

c) bột sắt và bột lưu huỳnh;

d) cacbon và oxi;

e) khí hiđro và lưu huỳnh.

Đáp án bài 4 trang 76 sgk hóa lớp 9


» Xem thêm: Bài 5 trang 76 sgk Hóa 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X