Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 1 trang 95 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 95 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy nêu một số đặc điểm của nguyên tố silic về trạng thái thiên nhiên, tính chất và ứng dụng.

Đáp án bài 1 trang 95 sgk hóa lớp 9

1. Trạng thái thiên nhiên

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong thiên nhiên, chỉ sau oxi, chiếm ¼ khối lượng vỏ Trái Đất. Silic không tồn tại ô dạng đơn chất mà chỉ ở dạng hợp chất. Các hợp chất của silic tồn tại nhiều là cát trắng, đất sét (cao lanh).

2.  Tính chất

Silic là chất rắn, màu xám, khó nóng chảy, có vẻ sáng của kim loại. Tinh thể silic là chất bán dẫn. Silic là phi kim hoạt động hóa học yếu hơn cacbon, clo.

Tính chất hóa học đặc trưng củá Si là tính khử (ở nhiệt độ cao).

Đáp án bài 1 trang 95 sgk hóa lớp 9

3. Ứng dụng

Silic được dùng làm vật liệu bán dẫn trong kĩ thuật diện tử và dùng để chế tạo pin mặt trời.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 95 sách giáo khoa hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    02:53 AM
19/08/2018    02:53 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu