Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 5 trang 91 SGK Hóa 9

Hướng dẫn giải bài 5 trang 91 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy ...

Đề bài:

Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 980 g H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3.

Đáp án bài 5 trang 91 sgk Hóa học lớp 9

Số mol H2SO4 = 980 : 98 = 10 mol

 Phương trình hóa học của phản ứng:

H2SO4 + 2NaHCO3 -> Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

Thấy ngay số mol C02 sinh ra = 2.số mol H2SO4 phản ứng = 20 mol.

Vậy, thể tích khí CO2 = 20 x 22,4 = 448 lít.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
19/08/2018    00:44 AM
19/08/2018    00:44 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu