Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 5 trang 91 SGK Hóa 9

Hướng dẫn giải bài 5 trang 91 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy ...

Đề bài:

Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 980 g H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3.

Đáp án bài 5 trang 91 sgk Hóa học lớp 9

Số mol H2SO4 = 980 : 98 = 10 mol

 Phương trình hóa học của phản ứng:

H2SO4 + 2NaHCO3 -> Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

Thấy ngay số mol C02 sinh ra = 2.số mol H2SO4 phản ứng = 20 mol.

Vậy, thể tích khí CO2 = 20 x 22,4 = 448 lít.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 91 SGK Hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    00:44 AM
19/08/2018    00:44 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu