Đáp án bài 2 trang 129 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 129 SGK hóa học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau :

a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được ...........

b) Để thu thêm được xăng, người ta tiến hành ............. dầu nặng.

c)

Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là ............

d)  Khí mỏ dầu có .............. gần như khí thiên nhiên.

Đáp án bài 2 trang 129 sgk hóa lớp 9

a) xăng, dầu hỏa và các sản phẩm khác

b) crackinh

c) khí metan

d) thành phần

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X