Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 2 trang 129 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 129 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau :

a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được ...........      

b) Để thu thêm được xăng, người ta tiến hành ............. dầu nặng.

c) Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là ............

d)  Khí mỏ dầu có .............. gần như khí thiên nhiên.

Đáp án bài 2 trang 129 sgk hóa lớp 9

a) xăng, dầu hỏa và các sản phẩm khác

b) crackinh

c) khí metan

d) thành phần

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 2 trang 129 sách giáo khoa hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
22/08/2018    20:27 PM
22/08/2018    20:27 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu