Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 3 trang 132 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 132 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy giải thích tác dụng của các việc làm sau :

a) Tạo các hàng lỗ trong các viên than tổ ong.

b) Quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa.

c) Đậy bớt cửa lò khi ủ bếp.

Đáp án bài 3 trang 132 sgk hóa lớp 9

a) Tăng diện tích tiếp xúc giữa than và không khí.

b) Tăng lượng oxi (có trong không khí) để quá trình cháy diễn ra dễ dàng hơn.

c) Giảm lượng oxi (có trong không khí) để hạn chế quá trình cháy.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 3 trang 132 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
23/08/2018    06:50 AM
23/08/2018    06:50 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu