Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 4 trang 152 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 152 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Khi lên men glucozơ người ta thấy thoát ra 11,2 lít khí CO2, ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Tính khối lượng rượu etylic tạo ra sau khi lên men

b) Tính khối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu, biết hiệu suất quá trìn lên men là 90%

Hướng dẫn giải Hướng dẫn giải bài 4 trang 152 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 4 trang 152 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 4 trang 152 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    14:47 PM
26/08/2018    14:47 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu