Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 87 SGK Hóa học 9

Giải bài tập 4 trang 87 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Giải thích hiện tượng lớp màng chất rắn trên bề mặt các hố nước tôi vôi lâu ngày.

Đề bài:

Trên bề mặt các hố nước tôi vôi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn. Hãy giải thích hiện tượng này và viết phương trình hoá học.

Đáp án bài 4 trang 87 sgk Hóa học lớp 9

  • Trong nước tôi vôi có chứa Ca(OH)dưới dạng hòa tan vào nước (nước vôi trong) và trong không khí có khí CO2 nên xảy ra phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O

  • Do lượng CO2 trong không khí không nhiều, CaCO3 được tạo thành một cách từ từ, lâu ngày tạo thành lớp màng CaCO3 rắn trên bề mặt hố nước tôi vôi.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm: Hướng dẫn giải bài 5 trang 87 SGK Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 87 SGK Hóa học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    12:57 PM
18/08/2018    12:57 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu