Soạn Văn 11

Soạn văn 11 sách mới Chân trời sáng tạo, Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống.

Đọc Tài Liệu mong rằng nội dung các bài soạn sẽ giúp các em tự học và nằm vững kiến thức. Soạn văn lớp 11 sách mới của Đọc Tài Liệu sẽ là người bạn đồng hành giúp các em học sinh làm chủ kiến thức Ngữ văn 11.

Hướng dẫn trả lời chi tiết các câu hỏi, giải đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Ngữ văn 11 tập 1 và tập 2 của 3 bộ sách giáo khoa mới là Chân trời sáng tạo, Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống.

Soạn văn 11 Cánh Diều

Tài liệu hướng dẫn Soạn văn 11 sách Cánh Diều được biên soạn bám sát theo nội dung chương trình học mới. Mỗi tập có các phần văn học với các tác phẩm thơ, truyện cũng như các phần ôn tập và tự đánh giá.

Mục lục Soạn văn 11 Cánh diều tập 1

Bài 1. Thơ và truyện

Soạn bài Sóng lớp 11 Cánh Diều

Soạn bài Lời tiễn dặn Ngữ Văn 11 Cánh Diều

Soạn bài Tôi yêu em Cánh Diều

Soạn bài Nỗi niềm tương tư Cánh Diều

Soạn Thực hành Tiếng Việt Bài 1 Ngữ Văn 11 tập 1 Cánh Diều

Soạn Viết bài nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí Cánh diều

Soạn Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một tư tưởng, đạo lí Cánh diều

Soạn bài Tự đánh giá: Hôm qua tát nước đầu đình

Bài 2: Thơ văn Nguyễn Du

Soạn bài Nguyễn Du - Cuộc đời và sự nghiệp lớp 11 Cánh Diều

Soạn bài Trao Duyên Cánh Diều

Soạn bài Đọc tiểu thanh kí Cánh Diều

Soạn bài Anh hùng tiếng đã gọi rằng

Soạn Thực hành Tiếng Việt Bài 2 Ngữ Văn 11 tập 1 Cánh Diều

Soạn Viết bài nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật Cánh Diều

Soạn Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật Ngữ Văn 11 Cánh diều

Soạn bài Tự đánh giá: Thề nguyền

Bài 3: Truyện

Soạn bài Chí Phèo Ngữ Văn 11 Cánh Diều

Soạn bài Chữ người tử tù lớp 11 Cánh Diều

Soạn bài Tấm lòng người mẹ Cánh Diều

Soạn Thực hành Tiếng Việt Bài 3 Ngữ Văn 11 tập 1 Cánh Diều

Soạn Viết bài nghị luận về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học lớp 11 Cánh Diều

Soạn bài Thảo luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học Cánh Diều

Soạn bài Tự đánh giá: Kép Tư Bền

Bài 4: Văn bản thông tin

Soạn bài Phải coi luật pháp như khí trời để thở

Soạn bài Tạ Quang Bửu - người thầy thông thái

Soạn bài Tiếng Việt lớp trẻ bây giờ

Soạn Thực hành Tiếng Việt Bài 4 Ngữ Văn 11 tập 1 Cánh Diều

Soạn Viết bài thuyết minh tổng hợp Ngữ Văn 11 Cánh Diều

Soạn Nghe bài thuyết minh tổng hợp lớp 11 Cánh Diều

Soạn bài Tự đánh giá: Sông nước trong tiếng miền Nam

Soạn bài Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 1 Ngữ Văn 11 Cánh Diều

Soạn bài Tự đánh giá: Hai đứa trẻ

Mục lục Soạn văn 11 Cánh diều tập 2

Bài 5: Truyện ngắn

Soạn bài Đan-Kô lớp 11 Cánh Diều

Soạn bài Một người Hà Nội lớp 11 Cánh Diều

Soạn bài Tầng hai (Phong Điệp)

Soạn Thực hành Tiếng Việt Bài 5 Ngữ Văn 11 tập 2 Cánh Diều

Soạn bài Viết bài Nghị luận về một tác phẩm truyện - Cánh Diều

Soạn bài Giới thiệu một tác phẩm truyện Cánh Diều

Soạn bài Tự đánh giá: Nắng đẹp miền quê ngoại

Bài 6: Thơ

Soạn bài Đây mùa thu tới lớp 11 Cánh Diều

Soạn bài Sông Đáy lớp 11 Cánh Diều

Soạn bài Đây thôn Vĩ Dạ lớp 11 Cánh Diều

Soạn bài Tình ca ban mai Cánh Diều

Soạn Thực hành Tiếng Việt Bài 6 Ngữ Văn 11 tập 2 Cánh Diều

Soạn bài Viết bài văn nghị luận về một tác phẩm thơ Cánh Diều

Soạn bài Giới thiệu một tác phẩm thơ Cánh Diều

Soạn bài Tự đánh giá: Tràng Giang

Bài 7: Tùy bút, tản văn, truyện kí

Soạn bài Thương nhớ mùa xuân Cánh Diều

Soạn bài Vào chùa gặp lại Cánh Diều

Soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông lớp 11 Cánh Diều

Soạn Thực hành Tiếng Việt Bài 7 Ngữ Văn 11 tập 2 Cánh Diều

Soạn bài Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội Cánh Diều

Soạn bài Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội

Soạn bài Tự đánh giá: Bánh mì Sài Gòn

Bài 8: Bi kịch

Soạn bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài lớp 11 Cánh Diều

Soạn bài Thề nguyền và vĩnh biệt Cánh Diều

Soạn bài Tôi muốn được là tôi toàn vẹn

Soạn Thực hành Tiếng Việt Bài 8 Ngữ Văn 11 tập 2 Cánh Diều

Soạn bài Viết bài văn nghị luận về một tác phẩm kịch Cánh Diều

Soạn bài Giới thiệu một tác phẩm kịch Cánh Diều

Soạn bài Tự đánh giá: Trương Chi

Bài 9: Văn bản nghị luận

Soạn bài Tôi có một giấc mơ lớp 11 Cánh Diều

Soạn bài Một thời đại trong thi ca lớp 11 Cánh Diều

Soạn bài Lại đọc Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

Soạn Thực hành Tiếng Việt Bài 9 Ngữ Văn 11 tập 2 Cánh Diều

Soạn bài Viết bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống lớp 11 Cánh Diều

Soạn bài Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một hiện tượng đời sống Cánh Diều

Soạn bài Tự đánh giá: Thế hệ trẻ cần có quyết tâm lớn và phải biết hành độn

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 2

Soạn bài Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 2 Ngữ Văn 11 Cánh Diều

Soạn bài Tự đánh giá cuối học kì 2 lớp 11 Cánh Diều

Soạn văn 11 Chân trời sáng tạo

Dưới đây là chi tiết toàn bộ các bài Soạn văn 11 Chân trời sáng tạo tập 1 & tập 2:

Mục lục soạn văn lớp 11 Chân trời sáng tạo tập 1

Bài 1: Thông điệp từ thiên nhiên (Tùy bút, tản văn)

Soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông Chân trời sáng tạo

Soạn bài Cõi lá

Soạn bài Chiều xuân Chân trời sáng tạo

Thực hành tiếng Việt bài 1 Ngữ văn 11 tập 1 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Trăng sáng trên đầm sen

Soạn bài Viết văn bản thuyết minh có lồng ghép lớp 11 CTST

Soạn bài Ôn tâp bài 1 Ngữ văn 11 CTST tập 1

Bài 2: Hành trang vào tương lai (Văn bản nghị luận)

Soạn bài Một cây bút và một quyển sách có thể thay đổi thế giới

Soạn bài Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI

Soạn bài Công nghệ AI của hiện tại và tương lai

Thực hành tiếng Việt bài 2 Ngữ văn 11 tập 1 Chân trời sáng tạo

Soạn Hình tượng con người chinh phục thế giới trong Ông già và biển cả

Soạn Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội CTST

Soạn bài Ôn tập bài 2 Ngữ văn 11 Chân trời sáng tạo tập 1

Bài 3: Khát khao đoàn tụ (Truyện thơ)

Soạn bài Lời tiễn dặn Chân trời sáng tạo

Soạn bài Tú Uyên gặp Giáng Kiều

Soạn bài Người ngồi đợi trước hiên nhà CTST

Thực hành tiếng Việt bài 3 Ngữ văn 11 tập 1 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Thị Kính nuôi con cho Thị Mầu

Soạn Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học (truyện thơ) CTST

Soạn bài Ôn tập bài 3 Ngữ văn 11 Chân trời sáng tạo tập 1

Bài 4: Nét đẹp văn hóa và cảnh quan (Văn bản thông tin)

Soạn bài Sơn Đoòng thế giới chỉ có một

Soạn bài Đồ gốm gia dụng của người Việt

Soạn bài Chân quê Chân trời sáng tạo

Thực hành tiếng Việt bài 4 Ngữ văn 11 tập 1 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Cung đường của kí ức, hiện tại và tương lai

Soạn Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội CTST

Soạn bài Ôn tập bài 4 Ngữ văn 11 Chân trời sáng tạo tập 1

Bài 5: Băn khoăn tìm lẽ sống (Bi kịch)

Soạn bài Vĩnh biệt cửu trùng đài Chân trời sáng tạo

Soạn bài Sống hay không sống - Đó là vấn đề

Soạn bài Chí khí anh hùng Chân trời sáng tạo

Thực hành tiếng Việt bài 5 Ngữ văn 11 tập 1 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Âm mưu và tình yêu

Soạn Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học (kịch bản) CTST

Soạn bài Ôn tập bài 5 Ngữ văn 11 Chân trời sáng tạo tập 1

Mục lục soạn văn lớp 11 Chân trời sáng tạo tập 2

Bài 6: Sống với biển rừng bao la (Truyện ngắn)

Soạn bài Chiều sương lớp 11 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Muối của rừng lớp 11 CTST

Soạn bài Tảo phát Bạch Đế thành lớp 11 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 23 lớp 11 tập 2 CTST

Soạn bài Kiến và người lớp 11 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học lớp 11 CTST

Soạn bài Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học lớp 11 CTST

Soạn bài Ôn tập trang 32 Ngữ văn 11 tập 2 Chân trời sáng tạo

Bài 7: Những điều trông thấy

Soạn bài Trao duyên lớp 11 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Độc Tiểu Thanh kí lớp 11 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Kính gửi Cụ Nguyễn Du lớp 11 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 45 lớp 11 tập 2 CTST

Soạn bài Thuý Kiều hầu rượu Hoạn Thư - Thúc Sinh lớp 11 CTST

Soạn bài Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm lớp 11 CTST

Soạn bài Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội trong tác phẩm CTST

Soạn bài Ôn tập trang 58 Ngữ văn 11 tập 2 Chân trời sáng tạo

Bài 8: Cái tôi – Thế giới độc đáo

Soạn bài Nguyệt cầm lớp 11 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Thời gian lớp 11 tập 2 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Ét-Va Mun-Chơ (Edvard Munch) và tiếng thét lớp 11 CTST

Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 65 lớp 11 tập 2 CTST

Soạn bài Gai lớp 11 tập 2 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học lớp 11 tập 2 CTST

Soạn bài Giới thiệu về một bài thơ hoặc một bức tranh/pho tượng

Soạn bài Ôn tập trang 76 Ngữ văn 11 tập 2 Chân trời sáng tạo

Bài 9: Những chân trời kí ức (truyện - truyện kí)

Soạn bài Ngôi nhà tranh của cụ Phan Bội Châu ở Bến Ngự lớp 11 CTST

Soạn bài Tôi đã học tập như thế nào? lớp 11 CTST

Soạn bài Nhớ con sông quê hương lớp 11 tập 2 CTST

Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 92 lớp 11 tập 2 CTST

Soạn bài Xà bông con vịt lớp 11 tập 2 CTST

Soạn bài Viết văn bản thuyết minh (về một đối tượng) có lồng ghép lớp 11 CTST

Soạn bài Thảo luận, tranh luận về một vấn đề trong đời sống CTST

Soạn bài Ôn tập trang 103 Ngữ văn 11 tập 2 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Ôn tập cuối học kì 2 SGK lớp 11 tập 2 Chân trời sáng tạo

Soạn văn 11 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem đầy đủ danh sách bài học của Soạn văn 11 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mục lục Soạn văn 11 Kết nối tri thức tập 1

Bài 1: Câu chuyện và điểm nhìn trong truyện kể

Soạn bài Vợ nhặt lớp 11 Kết nối tri thức

Soạn bài Chí Phèo lớp 11 Kết nối tri thức

Soạn Thực hành tiếng Việt lớp 11 trang 36 tập 1 KNTT

Soạn Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm truyện (Những đặc điểm...)

Soạn Thuyết trình về nghệ thuật kể chuyện trong một tác phẩm truyện

Soạn bài Củng cố mở rộng lớp 11 bài 1 trang 48

Soạn bài Cải ơi (Nguyễn Ngọc Tư) lớp 11 KNTT

Bài 2: Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tình

Soạn bài Nhớ đồng lớp 11 Kết nối tri thức

Soạn bài Tràng giang lớp 11 Kết nối tri thức

Soạn bài Con đường mùa đông lớp 11 KNTT

Soạn Thực hành tiếng Việt 11 trang 65 tập 1 KNTT

Soạn Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm thơ (Tìm hiểu cấu tứ...)

Soạn Giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật (Kết nối tri thức)

Soạn bài Củng cố mở rộng lớp 11 bài 2 trang 73

Soạn bài Thực hành đọc: Thời gian (Văn Cao) lớp 11 KNTT

Bài 3: Cấu trúc của văn bản nghị luận

Soạn bài Cầu hiền chiếu Kết nối tri thức

Soạn bài Tôi có một ước mơ lớp 11 KNTT

Soạn bài Một thời đại trong thi ca lớp 11 KNTT

Soạn Thực hành tiếng Việt 11 trang 89 tập 1 KNTT

Soạn Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Con người với...)

Soạn Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận một vấn đề xã hội KNTT

Soạn bài Củng cố mở rộng lớp 11 bài 3 trang 97

Soạn bài Thực hành đọc Tiếp xúc với tác phẩm lớp 11 KNTT

Bài 4: Tự sự trong truyện thơ dân gian và trong thơ trữ tình

Soạn bài Lời tiễn dặn lớp 11 Kết nối tri thức

Soạn bài Dương phụ hành lớp 11 KNTT

Soạn bài Thuyền và biển lớp 11 KNTT

Soạn Thực hành tiếng Việt 11 trang 112 tập 1 KNTT

Soạn Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Hình thành...)

Soạn Thảo luận về một vấn đề trong đời sống (Hình thành ...)

Soạn bài Củng cố mở rộng lớp 11 bài 4 trang 122

Soạn bài Thực hành đọc: Nàng Ờm nhắn nhủ

Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi kịch

Soạn bài Sống, hay không sống - đó là vấn đề lớp 11 KNTT

Soạn bài Vĩnh biệt cửu trùng đài lớp 11 KNTT

Soạn Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội 11 KNTT

Soạn Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu lớp 11 KNTT (Kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ)

Soạn bài Củng cố mở rộng lớp 11 bài 5 trang 151

Soạn Thực hành đọc Prô-mê-tê bị xiềng lớp 11 KNTT

Ôn tập học kì 1

Soạn bài Hệ thống hóa kiến thức đã học kì 1 lớp 11 KNTT

Soạn bài Luyện tập và vận dụng kì 1 lớp 11 KNTT

Mục lục Soạn văn 11 Kết nối tri thức tập 2

Bài 6: Nguyễn Du – “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”

Soạn bài Tác gia Nguyễn Du lớp 11 tập 2 KNTT

Soạn bài Trao duyên lớp 11 tập 2 KNTT

Soạn bài Độc Tiểu Thanh Kí lớp 11 tập 2 KNTT

Soạn Thực hành tiếng Việt 11 trang 20 tập 2 KNTT

Soạn Viết văn bản thuyết minh về một tác phẩm... lớp 11 tập 2 KNTT

Soạn Giới thiệu về một tác phẩm văn học lớp 11 tập 2 KNTT

Soạn Giới thiệu về một tác phẩm văn học lớp 11 tập 2 KNTT

Soạn bài Củng cố mở rộng lớp 11 bài 6 trang 28

Soạn bài Chí khí anh hùng lớp 11 tập 2 KNTT

Soạn bài Mộng đắc thái liên lớp 11 tập 2 KNTT

Bài 7: Ghi chép và tưởng tượng trong kí

Soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông lớp 11 tập 2 KNTT

Soạn bài Và tôi vẫn muốn mẹ lớp 11 tập 2 KNTT

Soạn bài Cà Mau quê xứ lớp 11 tập 2 KNTT

Soạn Thực hành tiếng Việt 11 trang 51 tập 2 KNTT

Soạn bài Viết văn bản thuyết minh về một sự vật... lớp 11 tập 2 KNTT

Soạn Thảo luận, tranh luận về một vấn đề trong đời sống lớp 11 tập 2 KNTT

Soạn bài Củng cố mở rộng lớp 11 bài 7 trang 59

Soạn bài Cây diêm cuối cùng lớp 11 tập 2 KNTT

Bài 8: Cấu trúc của văn bản thông tin

Soạn bài Nữ phóng viên đầu tiên lớp 11 KNTT

Soạn bài Trí thông minh nhân tạo lớp 11 KNTT

Soạn bài Pa-ra-lim-pích (Paralympic): Một lịch sử ...

Soạn Thực hành tiếng Việt 11 trang 78 tập 2 KNTT

Soạn Viết văn bản thuyết minh về một vấn đề... lớp 11 tập 2 KNTT

Soạn Tranh biện về một vấn đề trong đời sống lớp 11 tập 2 KNTT

Soạn bài Củng cố mở rộng lớp 11 bài 8 trang 88

Soạn bài Ca nhạc ở Miệt Vườn lớp 11 tập 2 KNTT

Bài 9: Lựa chọn và hành động

Soạn bài Bài ca ngất ngưởng lớp 11 tập 2 KNTT

Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc lớp 11 KNTT

Soạn bài Cộng đồng và cá thể lớp 11 KNTT

Soạn Thực hành tiếng Việt 11 trang 110 tập 2 KNTT

Soạn Viết văn bản nghị luận về tác phẩm nghệ thuật lớp 11 tập 2 KNTT

Soạn Giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật (tiếp theo) lớp 11 tập 2 KNTT

Soạn bài Củng cố mở rộng lớp 11 bài 9 trang 119

Soạn bài Làm việc cũng là làm người lớp 11 KNTT

Ôn tập học kì 2

Soạn bài Hệ thống hóa kiến thức đã học kì 2 lớp 11 KNTT

Soạn bài Luyện tập và vận dụng kì 2 lớp 11 KNTT

-/-

Ngữ văn là một môn học quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông. Ở bậc học THPT, môn học này giúp học sinh tiếp thu và phát triển năng lực tiếng Việt, năng lực cảm thụ văn học, năng lực sáng tạo văn học và năng lực giao tiếp tiếng Việt.

Năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó có môn Ngữ văn lớp 11. Chương trình mới có nhiều thay đổi so với chương trình cũ, cả về nội dung và phương pháp giảng dạy.

Để giúp học sinh lớp 11 nắm vững kiến thức và kỹ năng làm bài tập của môn Ngữ văn, chúng tôi xin giới thiệu tuyển chọn các bài soạn văn lớp 11 Chân trời sáng tạo, Cánh diều và Kết nối tri thức với cuộc sống.

Nội dung này được biên soạn bám sát nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới, với đầy đủ các bài học trong chương trình. Mỗi bài soạn đều được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, giúp học sinh dễ dàng nắm bắt kiến thức và làm bài tập.

Tuyển chọn này là tài liệu tham khảo hữu ích cho học sinh lớp 11, giúp các em học tốt môn Ngữ văn và đạt kết quả cao trong học tập, gồm:

  • Tóm tắt nội dung chính của bài học.
  • Hướng dẫn soạn bài: Hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa.
  • Gợi ý làm bài tập: Gợi ý cách làm bài tập trong sách giáo khoa.

Qua nội dung các bài Soạn văn 11, Đọc Tài Liệu mong rằng sẽ hỗ trợ các em sẽ hoàn thành tốt hơn các bài soạn của mình và góp phần học tốt hơn, đạt điểm cao với môn Ngữ Văn 11 sách mới trong 3 bộ sách Chân trời sáng tạo, Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống. Chúc các em học tốt.