Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 3 trang 116 SGK Hóa 9

Đáp án giải bài 3 trang 116 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Tính thể tích khí oxi cần dùng và khí cacbonic tạo thành ...

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Hướng dẫn giải

  • Viết PTHH khi đốt cháy metan.
  • Đặt số mol metan vào suy ra số mol oxi và số mol khí cacbonic.
  • Tính được thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic sinh ra.

Đáp án bài 3 trang 116 sgk Hóa học lớp 9

Đáp án bài 3 trang 116 sgk hóa lớp 9

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Tải về
21/08/2018    12:55 PM
21/08/2018    12:55 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu