Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 7 trang 143 SGK Hóa học 9

Xem hướng dẫn giải chi tiết và đáp án bài tập 7 trang 143 sách giáo khoa Hóa học lớp 9

Đề bài

Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH thu được 55 gam CH3-COO-CH2-CH3.

a) Viết phương trình hóa học và gọi tên sản phẩm của phản ứng.

b) Tính hiệu suất của phản ứng trên.

Phương pháp giải

  • Viết PTHH
  • Tính toán theo PTHH

Công thức tính hiệu suất: Hướng dẫn giải bài 7 trang 143 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 7 trang 143 sgk Hóa lớp 9

nCH3COOH = 60 : 60 = 1 mol; nC2H5OH = 100 : 46 ≈ 2,17 mol.

a) Phương trình hóa học của phản ứng.

Đáp án bài 7 trang 143 sgk hóa lớp 9

                                                                      (etylaxetat)

b) Theo phương trình phản ứng, vì lượng C2H5OH dư nên lượng CH3-COO-CH2-CH3 theo lí thuyết phải tính theo lượng CH3COOH. Theo phản ứng số mol của CH3COOH là 1 mol.

Khối lượng CH3-COO-CH2-CH3 thu được theo lí thuyết: 1.88 = 88 gam.

Thực tế chỉ thu được 55 gam.

Vậy hiệu suất của phản ứng là Đáp án bài 7 trang 143 sgk hóa lớp 9 phần 1

--------------------------------------------------------------------

» Các em có thể tham khảo thêm đáp án Bài 8 trang 143 sgk Hóa 9 và các bài tập khác môn Hóa học 9 tại doctailieu.com

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    18:55 PM
24/08/2018    18:55 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu