Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 7 trang 143 SGK Hóa học 9

Xem hướng dẫn giải chi tiết và đáp án bài tập 7 trang 143 sách giáo khoa Hóa học lớp 9

Đề bài

Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH thu được 55 gam CH3-COO-CH2-CH3.

a) Viết phương trình hóa học và gọi tên sản phẩm của phản ứng.

b) Tính hiệu suất của phản ứng trên.

Phương pháp giải

  • Viết PTHH
  • Tính toán theo PTHH

Công thức tính hiệu suất: Hướng dẫn giải bài 7 trang 143 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 7 trang 143 sgk Hóa lớp 9

nCH3COOH = 60 : 60 = 1 mol; nC2H5OH = 100 : 46 ≈ 2,17 mol.

a) Phương trình hóa học của phản ứng.

Đáp án bài 7 trang 143 sgk hóa lớp 9

                                                                      (etylaxetat)

b) Theo phương trình phản ứng, vì lượng C2H5OH dư nên lượng CH3-COO-CH2-CH3 theo lí thuyết phải tính theo lượng CH3COOH. Theo phản ứng số mol của CH3COOH là 1 mol.

Khối lượng CH3-COO-CH2-CH3 thu được theo lí thuyết: 1.88 = 88 gam.

Thực tế chỉ thu được 55 gam.

Vậy hiệu suất của phản ứng là Đáp án bài 7 trang 143 sgk hóa lớp 9 phần 1

--------------------------------------------------------------------

» Các em có thể tham khảo thêm đáp án Bài 8 trang 143 sgk Hóa 9 và các bài tập khác môn Hóa học 9 tại doctailieu.com

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 7 trang 143 SGK Hóa học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    18:55 PM
24/08/2018    18:55 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu