Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 6 trang 51 SGK hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 51 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Ngâm một lá kẽm trong 20 g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm không tan được nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên và nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.

Hướng dẫn giải 

Đổi số mol CuSO4

Viết PTHH: Zn    +   CuSO —>  ZnSO+ Cu ↓

Đặt số mol Zn,  ZnSOvà Cu theo số mol của CuSO4

Tính: m dd sau phản ứng = mddCuSO4 + mZn – m Cu giải phóng

=> C%  ZnSO= ?

Đáp án bài 6 trang 51 sgk hóa lớp 9

mCuSO4 = 20.0,1 = 2(g) => nCuSO4 = 0,0125 (mol)

PTHH:   Zn    +        CuSO —>      ZnSO+ Cu ↓

           1 mol            1 mol              1 mol     

          0,0125 mol     0,0125 mol     0,0125 mol

=>  mZn = n.M = 0,0125. 65 = 0,81 (g)

mZnSO4 = n.M = 0,0125. 161= 2,01 (g)

m dd sau phản ứng = mddCuSO4 + mZn – m Cu giải phóng

Nồng độ % dung dịch ZnSOlà:

C% = (2,01/20).100% = 10,05 (%) 

» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 51 SGK Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 51 SGK hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
12/08/2018    10:52 AM
12/08/2018    10:52 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu