Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 103 SGK Hóa 9

Giải bài 4 trang 103 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Hãy cho biết cấu tạo nguyên tử của A, Tính chất hoá học đặc trưng, so sánh với các nguyên tố lân cận.

Đề bài:

Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3, nhóm I trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Hãy cho biết:

  • Cấu tạo nguyên tử của A.
  • Tính chất hoá học đặc trưng của A.
  • So sánh tính chất hoá học của A với các nguyên tố lân cận.

Đáp án bài 4 trang 103 sgk Hóa lớp 9

  • Cấu tạo nguyên tử:

- Số hiệu nguyên tử là 11 nên A có điện tích hạt nhân là 11+

- Chu kì 3 nên A có 3 lớp electron

- Nhóm I nên A có 1 electron lớp ngoài cùng

  • Tính chất hóa học đặc trưng: A là một kim loại mạnh
  • So sánh tính chất hóa học của A (Na) với các nguyên tố lân cận (Mg và K):

Tính kim loại Mg ‹ Na ‹ K

» Tham khảo thêm: Đáp án giải bài 5 trang 103 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 103 SGK Hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
20/08/2018    06:47 AM
20/08/2018    06:47 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu