Bài 4 trang 103 SGK Hóa 9

Giải bài 4 trang 103 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Hãy cho biết cấu tạo nguyên tử của A, Tính chất hoá học đặc trưng, so sánh với các nguyên tố lân cận.
Mục lục nội dung

Đề bài:

Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3, nhóm I trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Hãy cho biết:

  • Cấu tạo nguyên tử của A.
  • Tính chất hoá học đặc trưng của A.
  • So sánh tính chất hoá học của A với các nguyên tố lân cận.

Đáp án bài 4 trang 103 sgk Hóa lớp 9

  • Cấu tạo nguyên tử:

- Số hiệu nguyên tử là 11 nên A có điện tích hạt nhân là 11+

- Chu kì 3 nên A có 3 lớp electron

- Nhóm I nên A có 1 electron lớp ngoài cùng

  • Tính chất hóa học đặc trưng: A là một kim loại mạnh
  • So sánh tính chất hóa học của A (Na) với các nguyên tố lân cận (Mg và K):

Tính kim loại Mg ‹ Na ‹ K

» Tham khảo thêm: Đáp án giải bài 5 trang 103 sgk Hóa 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X