Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa Quảng Nam năm 2019

Xuất bản ngày 03/05/2019 - Tác giả:

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa Quảng Nam năm 2019 chi tiết mã đề A vùa thi xong cho các em học sinh tham khảo

Mục lục nội dung

Đề thi:

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa Quảng Nam năm 2019 trang 1
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa Quảng Nam năm 2019 trang 2

Đáp án đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 Quảng Nam năm 2019

A. TRẮC NGHIỆM

1. B

2. D

3. A

4. B

5. D

6. C

7. A

8. B

9. A

10. C

11. A

12. C

13. D

14. D

15. C

B. TỰ LUẬN

Câu 1:

- Đầu tiên ta cho chúng lội qua dd nước vôi trong, thấy khí nào làm đục nước vôi thì đó là CO2:

Phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 ----> CaCO3 + H2O

- Tiếp theo ta cho khí còn lại qua dung dịch brom thấy khí nào làm dung dịch brom mất màu thì đó là C2H2:

Phản ứng: : C2H2 + 5 Br2 ------> C2H2Br10

- Còn lại là CH4.

Câu 2:

1, C2H4+H2O→C2H5OH

2, C2H5OH+ O2-->CH3COOH + H2O

3, C2H5OH+CH3COOH↔H2O+CH3COOC2H5

Câu 3:

a. PTHH: C2H5OH+ O2 --> CH3COOH + H2O

b.

Khối lượng CH3COOH (hiệu suất 90%) thu được là: 281,88 gram

c. Khối lượng dung dịch giấm 5% = 5637,6 gram

Đừng quên tham khảo giải hóa 9 để ôn tập các bài tập tương tự em nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM