Bài 2 trang 43 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 43 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Để một mẩu natrihiđroxit trên tấm kính trong  không khí, sau vài ngày thấy có chất rắn màu trắng phủ ngoài . Nếu nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào chất rắn  thấy có khí thoát ra,khí này làm đục n­ước vôi trong. Chất rắn màu trắng là sản phẩm phản ứng của natri hiđroxit với :

a) Oxi của không khí

b) Hơi n­ước trong không khí

c) Cacbon đioxit và oxi trong không khí

d) Cacbon đioxit và hơi n­ớc trong không khí

e) Cacbon đioxit trong không khí

Hướng dẫn giải

Suy luận:

Chất khí làm đục nước vôi trong =>chỉ có thể là CO2  => chất rắn màu trắng phải chứa Na2CO3

Đáp án bài 2 trang 43 sgk hóa lớp 9

Chọn (e)

NaOH tác dụng với dd HCl nhưng không giải phóng khí. Để có khí bay ra làm đục nước vôi, thì NaOH đã tác dụng với chất nào đó trong không khí tạo ra hợp chất X. Hợp chất này tác dụng với dd HCl sinh ra khí CO2. Hợp chất X phải là muối cacbonnat Na2CO3, muối này được tạo thành do NaOH đã tác dung với cacbon đioxít CO2 trong không khí.

PTHH: 

2 NaOH   +   CO →   Na2CO   +    H2O

Na2CO3    +   2HCl → NaCl   +   H2O   +    CO2

Ca(OH)2   +   CO → CaCO3    +   H2O

» Bài tiếp theo: Bài 3 tr 43 sgk Hóa 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X