Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 36 Hóa học 9 - Metan

9

Giải hóa học lớp 9 bài 36 metan chi tiết trả lời các câu hỏi trang 116 sgk môn hóa học 9

giải hóa học lớp 9 bài 36 metan chi tiết trả lời các câu hỏi trang 116 sgk hóa học 9

Bài 36 - Metan

Bài 4 trang 116 SGK Hóa 9

Bài 4 trang 116 SGK Hóa 9 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 4 trang 116 sách giáo khoa Hóa lớp 9

Bài 3 trang 116 SGK Hóa 9

Đáp án giải bài 3 trang 116 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Tính thể tích khí oxi cần dùng và khí cacbonic tạo thành ...

Bài 2 trang 116 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài 2 trang 116 sách giáo khoa Hóa học lớp 9: Phương trình hoá học nào viết đúng, viết sai ?

Bài 1 trang 116 sgk Hóa học 9

Giải bài tập 1 trang 116 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Những khí nào tác dụng với nhau từng đôi một, khí nào trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ ...
Back to top