Bài 5 trang 139 SGK Hóa học 9

Tham khảo cách giải và đáp án bài tập 5 trang 139 sách giáo khoa Hóa học lớp 9

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic.

a) Tính thể tích khí CO2 tạo ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

b) Tính thể tích không khí (ở điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng cho phản ứng trên, biết oxi chiếm 20% thể tích của không khí.

Hướng dẫn giải

Tính toán theo phương trình hóa học.

Đáp án bài 5 trang 139 SGK Hóa lớp 9

a) Số mol C2H5OH = 9,2 : 46 = 0,2 (mol).

Phương trình hóa học của phản ứng cháy :

C2H5OH  +  3O2  ->  2CO­2  +  3H2O.

0,2            0,6           0,4 mol

Thể tích khí CO2 tạo ra là : VCO2 = 0,4.22,4 = 8,96 (lít).

b) Thể tích khí oxi cần dùng là : VO2 = 0,6 . 22,4 = 13,44 (lít).

Vậy thể tích không khí cần dùng là Đáp án bài 5 trang 139 sgk hóa lớp 9

»» Xem bài trước: Bài 4 trang 139 SGK Hóa 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X