Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 63 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 63 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Những khí thải (CO2, SO2...) trong quá trình sản xuất gang thép có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường xung quanh ? Dấn ra một số phản ứng để giải thích. Thử nêu biện pháp để chống ô nhiễm môi trường ở khu dân cư gần cơ sở sản xuất gang thép.

Đáp án bài 4 trang 63 sgk hóa lớp 9

- Khi SO2 gây ô nhiễm không khí, dộc hại đối với người và động vật; SO2là khí gây ra hiện tượng mưa axit: SO2 + H2O → H2SO3, axit sunfurơ tiếp tục bị oxi hóa thành axit sunfuric.

- Khí CO2 gây ra hiệu ứng “nhà kính”, làm nhiệt độ Trái Đất nóng lên làm tan băng ở hai cực.

- Các biện pháp bảo vệ môi trường: Xây hệ thống liên hoàn xử lí khí thải độc hại trước khi dưa khí thải ra ngoài không khí; Trồng vành đai cây xanh để hấp thụ CO2...

» Tham khảo thêm: sgk Hóa 9 - Bài 5 trang 63

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 63 sách giáo khoa hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    04:41 AM
14/08/2018    04:41 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu