Bài 1 trang 30 sách giáo khoa Hóa lớp 9

Tham khảo hướng dẫn giải và đáp án chi tiết bài 1 trang 30 SGK Hóa học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau:

Câu hỏi bài 1 trang 30 sgk hóa lớp 9

» Lời giải và đáp án bài tiếp theo: Bài 2 trang 30 SGK Hóa lớp 9

Đáp án bài 1 trang 30 sgk Hóa lớp 9

Đáp án bài 1 trang 30 sgk hóa lớp 9

(2) CaO + H2O → Ca(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

*****

» Tham khảo bài tập khác trong Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ và hướng dẫn giải Hóa 9 cơ bản

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X