Bài 2 trang 84 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 84 SGK hóa học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Viết phương trình hoá học của cacbon với các oxit sau:

a) CuO ;       b) PbO ;       c) CO2;        d) FeO.

Hãy cho biết loại phản ứng ; vai trò của C trong các phản ứng ; ứng dụng của các phản ứng đó trong sản xuất.

Đáp án bài 2 trang 84 sgk hóa lớp 9

Các phương trình hóa học:

Đáp án bài 2 trang 84 sgk hóa lớp 9

Các phản ứng trên dều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử. Vai trò của C là chất khử. Các phản ứng:

a), b) dùng điều chế kim loại.

c), d) xảy ra trong quá trình luyện gang, luyện thép.

  • Xem thêm

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 84 sgk Hóa 9

» Bài tham khảo: sgk Hóa 9 - Bài 1 tr 84

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X