Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 84 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 84 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Viết phương trình hoá học của cacbon với các oxit sau:

a) CuO ;       b) PbO ;       c) CO2;        d) FeO.

Hãy cho biết loại phản ứng ; vai trò của C trong các phản ứng ; ứng dụng của các phản ứng đó trong sản xuất.

Đáp án bài 2 trang 84 sgk hóa lớp 9

Các phương trình hóa học:

Đáp án bài 2 trang 84 sgk hóa lớp 9

Các phản ứng trên dều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử. Vai trò của C là chất khử. Các phản ứng:

a), b) dùng điều chế kim loại.

c), d) xảy ra trong quá trình luyện gang, luyện thép.

  • Xem thêm

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 84 sgk Hóa 9

» Bài tham khảo: sgk Hóa 9 - Bài 1 tr 84

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 84 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    22:11 PM
17/08/2018    22:11 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu