Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 1 trang 152 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 152 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy kể tên một số loại quả chín có chứa glucozơ.

Hướng dẫn giải

Dựa vào kiến thức sgk - trang 151 để trả lời

Đáp án bài 1 trang 152 sgk hóa lớp 9

Glucozơ có trong nhiều bộ phận của cây, đặc biệt là trong quả chín

những loại quả chín có chứa Glucozơ là:nho chín (nhiều nhất), chuối chín, cam chín, mít chín, quýt chín, ổi

chín, na chín...

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    08:11 AM
26/08/2018    08:11 AM
Back to top