Bài 5 trang 54 SGK Hóa học 9

Xem hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập 5 trang 54 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 9

Đề bài

Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

Hướng dẫn giải

Đổi số mol H2 = V/ 22,4 = ?

a) PTHH:  Zn + H2SO4 → ZnSO4 + Н

Từ PTHH, tính số mol Zn theo số mol Н2

b) Vì Cu không phản ứng với HCl nên chất rắn sau phản ứng là Cu

mCu = mhh - mZn =?

Đáp án bài 5 trang 54 sgk Hóa lớp 9

Số mol H2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol.

a) Khi cho hỗn hợp (Zn, Cu) vào dung dịch H2SO4 loãng, chỉ có Zn phản ứng:

 Zn + H2SO4 → ZnSO4 + Н2

Phản ứng: 0,1             ←              0,1       (mol)

b) Chất rắn còn lại là Cu.

mCu = mhh - mZn

mCu = 10,5 - 0,1 x 65 = 4 gam.

»» Xem đáp án bài trước: Bài 4 trang 54 SGK Hóa 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X