Bài 3 trang 91 sgk Hóa 9

Giải bài tập 3 trang 91 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học.
Mục lục nội dung

Đề bài:

Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học sau:

C —> CO2 —> CaCO3 —> CO2

Đáp án bài 3 trang 91 sgk Hóa học lớp 9

Đáp án bài 3 trang 91 sgk hóa lớp 9

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X