Bài 3 trang 122 SGK hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 122 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu ml dung dịch brom trên?

Hướng dẫn giải
bài 3 trang 122 SGK hóa lớp 9

  • 1 mol etilen có thể phản ứng với tối đa 1 mol brom
  • 1 mol axetilen có thể làm mất màu tối đa 2 mol brom

Vậy lượng brom mà axetilen phản ứng gấp 2 lần so với etilen.

Đáp án bài 3 trang 122 sgk hóa lớp 9

CH2=CH2 + Br2 → C2H4Br2 (1)

CH≡CH + 2Br2 →  Br2CH-CHBr2 (2)

Từ (1) và (2) ta thấy cùng một lượng mol thì số mol Br2 phản ứng với C2H2 gấp 2 lần số mol Br2 phản ứng với C2H4         

Vì cùng một dung dịch brom nên thể tích dung dịch brom cần là 50 x 2 = 100ml.

» Bài tiếp theo: Bài 4 tr 122 SGK hóa 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X