Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 5 trang 33 SGK Hóa học 9

Xem tham khảo cách làm và đáp án bài tập 5 trang 33 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 9

Đề bài

Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch (II) sunfat. Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được?

a) Không có hiện tượng nào xảy ra.

b) Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài đinh sắt, đinh sắt không có sự thay đổi.

c) Một phần đinh sắt bị hòa tan, kim loại đồng bám ngoài đinh sắt và màu xanh lam của dung dịch ban đầu nhạt dần.

d) Không có chất mới nào được sinh ra, chỉ có một phần đinh sắt bị hòa tan.

Giải thích cho sự lựa chọn và viết phương trình hóa học nếu có.

Đáp án bài 5 trang 33 sgk hóa lớp 9

Câu c) đúng.

Fe  + CuSO4  → FeSO4 + Cu↓

Khi cho đinh sắt vào dung dịch CuSO4, đinh sắt bị hòa tan, kim loại đồng bám ngoài đinh sắt, dung dịch CuSO4 tham gia phản ứng (tạo nên FeSO4) nên màu xanh của dung dịch ban đầu bị nhạt dần.

»» Xem bài tiếp theo: Bài 6 trang 33 SGK Hóa học 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 33 SGK Hóa học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    02:20 AM
10/08/2018    02:20 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Yêu cầu giải đề