Soạn Văn Lớp 8

8

Các em học sinh thân mến!

Để giúp các em có thể tự học và nắm chắc nội dung kiến thức bộ môn ngữ văn lớp 8, chúng tôi đã tổng hợp và biên soạn đầy đủ các hướng đẫn soạn văn lớp 8 với cấu trúc câu hỏi bám sát theo câu hỏi và trình bày theo đúng trình tự của các bài trong sách giáo khoa ngữ Văn lớp 8 

Một số bài soạn văn 8 trong quá trình biên soạn, chúng tôi có trích dẫn một số tác phẩm, bài viết của các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình và một số tự liệu của thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp... mà chưa có điều kiện để xin phép. Nay qua những lời giới thiệu này chúng tôi được xin phép chính thức với quý tác giả, thầy cô và đồng nghiệp, rất mong được chấp thuận.

Dù người biên soạn đã có rất nhiều cố gắng, nhưng chắc chắn các bài soạn văn lớp 8 sẽ tránh khỏi thiếu sót rất mong được bạn đọc gần xa quan tâm góp ý để nội dung chia sẻ của chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

Back to top