Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 4 trang 72 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 72 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Axit H₂SO₄ loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây:

A. FeCl₃,MgO,Cu,Ca(OH)₂.

B. NaOH, CuO, Ag, Zn.

C. Mg(OH)₂,HgO,K₂SO ₃,NaCl .

D. Al,Al₂O₃,Fe(OH)₃,BaCl₂.

Hướng dẫn giải

Ghi nhớ tính chất hóa học của axit H2SO4

  • Làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ
  • Tác dụng với oxit bazo, bazo
  • Tác dụng với muối ( điều kiện tạo ra chất kết tủa hoặc bay hơi)
  • Tác dụng với kim loại ( đứng trước H trong dãy điện hóa)

Đáp án bài 4 trang 72 sgk hóa lớp 9

A. Loại Cu không tác dụng ( vì Cu đứng sau H trong dãy điện hóa)

B. Loại Ag không tác dụng ( vì Ag đứng sau H trong dãy điện hóa)

C. Loại NaCl không tác dụng ( vì sản phẩm không sinh ra chất kết tủa hoặc bay hơi)

D. Chọn

3H2SO4 +  2Al → Al2(SO4)3 + 3H2

3H2SO4 +  Al2O3  → Al2(SO4)3 + 3H2O↑

H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

H2SO4 + BaCl2  → BaSO4 ↓ + 2HCl

Đáp án D

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 4 trang 72 sách giáo khoa hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    18:46 PM
15/08/2018    18:46 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu