Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 3 trang 54 sgk hóa 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 54 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Viết các phương trình hoá học :

a) Điều chế CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau : Mg, MgSO4, MgO, MgCO3.

(Các hoá chất cần thiết coi như có đủ).

Đáp án bài 3 trang 54 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 3 trang 54 sgk hóa lớp 9

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 54 SGK Hóa học 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 54 sgk hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
12/08/2018    18:35 PM
12/08/2018    18:35 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu