Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 3 trang 84 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 84 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy xác định công thức hoá học thích hợp của A, B, C, D trong thí nghiệm ở hình vẽ 3.10. Nêu hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hoá học.

Đáp án bài 3 trang 84 sgk hóa lớp 9

A là CuO, B là C (cacbon), C là khí CO2, D là dung dịch Ca(OH)2

Hiện tượng: Có chất rắn màu đỏ tạo thành, nước vôi trong vẩn đục.

Đáp án bài 3 trang 84 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 3 trang 84 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    00:17 AM
18/08/2018    00:17 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu