Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 1 trang 41 sgk Hóa học lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 41 sách giáo khoa Hóa học 9

Đề bài

Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat?

a) Dung dịch bari clorua.

b) Dung dịch axit clohiđric.

c) Dung dịch chì nitrat.

d) Dung dịch bạc nitrat.

e) Dung dịch natri hiđroxit.

Hướng dẫn giải

Thuốc thử phải chọn sao cho khi cho vào Na2SO4 và Na2CO3 phải gây ra hiện tượng khác biệt, dễ nhận thấy.

Đáp án bài 1 trang 41 sgk Hóa 9

  • Không dùng BaCl2 và Pb(NO3)2 vì đều xảy ra phản ứng và tạo kết tủa có màu giống nhau.
  • Không dùng AgNO3, vì đều xảy ra phản ứng, hiện tượng không khác nhau rõ rệt; Ag2CO3 không tan, Ag2SO4 ít tan và có màu giống nhau.
  • Không dùng NaOH, vì đều không phản ứng, không có hiện tượng gì.
  • Thuốc thử dùng được là dung dịch HCl vì HCl tác dụng với Na2CO3 có xuất hiện bọt khí và không tác dụng với Na2SO4.

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ H2O.

»» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 41 SGK Hóa học lớp 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 41 sgk Hóa học lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    22:27 PM
10/08/2018    22:27 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu