Bài 5 trang 122 SGK Hóa học 9

Xem hướng dẫn cách làm và giải đáp án bài 5 trang 122 sách giáo khoa Hóa học lớp 9

Đề bài

Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư, khối lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

Hướng dẫn giải

  • Tính được số mol hỗn hợp khí và số mol brom phản ứng.
  • Gọi số mol của từng khí là x, y.
  • Viết các phương trình hóa học đã xảy ra.
  • Dựa vào dữ kiện đề bài lập hệ phương trình:

+ Số mol hỗn hợp

+ Số mol brom đã tham gia phản ứng

Giải hệ tìm ra x, y. Tính thành phần phần trăm về thể tích mỗi khí.

Đáp án bài 5 trang 122 SGK Hóa lớp 9

n(hỗn hợp) = 0,56 : 22,4 = 0,025 mol; nBr2 = 5,6 : 160 = 0,035 mol.

Gọi x, y lần lượt là số mol của etilen và axetilen.

a) Phương trình hoá học:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

P.ư:  x          x        x (mol)

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

P/ư: y          2y        y (mol)

b) Ta có hệ phương trình: Đáp án bài 5 trang 122 sgk hóa lớp 9

Giải hệ ta được y = 0,01 và x = 0,015

Đáp án bài 5 trang 122 sgk hóa lớp 9 phần 1

»» Xem bài trước đó: Bài 4 trang 122 SGK Hóa học 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X