Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 5 trang 101 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 101 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần :

a)  Na, Mg, Al, K ;

b) K, Na, Mg, Al;

c) Al, K, Na, Mg ;

d) Mg, K, Al, Na.

Giải thích sự lựa chọn.

Hướng dẫn giải

Quy luật biến đổi tính kim loại và phi kim của các nguyên tố:

  • Trong cùng một chu kì, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính kim loại giảm, tính phi kim tăng.
  • Trong cùng một nhóm, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính kim loại tăng, tính phi kim giảm.

Đáp án bài 5 trang 101 sgk hóa lớp 9

Cách sắp xếp đúng là b): K, Na, Mg, Al.

Vì:

  • Các nguyên tố Na, Mg, Al ở cùng chu kì, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính kim loại giảm.
  • Nguyên tố Na, K ở cùng một nhóm, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, tính kim loại tăng.
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 5 trang 101 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    18:38 PM
19/08/2018    18:38 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu