Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 1 trang 147 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 147 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau :
A. Dầu ăn là este.
B. Dầu ăn là este của glixerol.
C. Dầu ăn là một este của glixerol và axit béo.
D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este cuả glixerol và axit béo.

Hướng dẫn giải

Dầu ăn là chất béo. Định nghĩa chất béo: Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol vưới các axit béo.

Đáp án bài 1 trang 147 sgk hóa lớp 9

Đáp án D

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    08:38 AM
25/08/2018    08:38 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu