Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 3 trang 165 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 165 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Trong các phân tử polime sau: polietilen, xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli (vinyl clorua), những phân tử polime nào có cấu tạo mạch giống nhau ? Hãy chỉ rõ loại mạch của các phân tử polime đó.

Đáp án bài 3 trang 165 sgk hóa lớp 9

  • Những phân tử polime có cấu tạo mạch không phân nhánh là polietilen, poli (vinyl clorua) và xenlulozơ.
  • Polime có cấu tạo mạch phân nhánh là aminopectin của tinh bột.
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 3 trang 165 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
28/08/2018    00:40 AM
28/08/2018    00:40 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu