Bài 4 trang 129 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 129 sách giáo khoa hóa học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2 và 2% CO2 về thể tích. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 4,9 gam kết tũa.

a) Viết các phương trình hoá học (biết N2

, CO2 không cháy).

b) Tính V (đktc).

Đáp án bài 4 trang 129 sgk hóa lớp 9

Phản ứng đốt cháy: CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O  (1)

N2 và CO2 không cháy Khi được hấp thụ vào dung dịch,

Ca(OH)2 có phản ứng sau: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓+ H2O   (2)

Thể tích CH4 là: V/100 x 96 = 0,96 V

Thể tích CO2 là: V/100 x 2 = 0,02 V

Theo phản ứng (1) thể tích CO2 tạo ra là 0,96V

Vậy thể tích CO2 thu được sau khi đốt là 0,96V + 0,02V = 0,98V

Số mol CO2 thu được là (0,98V : 22,4)

Theo (2) số mol CaCO3 tạo ra bằng số mol CObị hấp thụ

=> nCO2 = 4,9 : 100 = 0,049 (mol)

Ta có phương trình: (0,98V : 22,4) = 0,049

=> V = (22,4 x 0,049) : 0,98 = 1,12 (lít)

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X