Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 3 trang 76 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 76 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với:

a) clo ;           b) lưu huỳnh ;            c) brom.

Cho biết trạng thái của các chất tạo thành.

Đáp án bài 3 trang 76 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 3 trang 76 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 76 sách giáo khoa hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    14:58 PM
16/08/2018    14:58 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu