Đáp án bài 3 trang 76 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 76 SGK hóa học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với:

a) clo ;           b) lưu huỳnh ;            c) brom.

Cho biết trạng thái của các chất tạo thành.

Đáp án bài 3 trang 76 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 3 trang 76 sgk hóa lớp 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X