Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 3 trang 147 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 147 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy chọn phương pháp có thể làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo :

a) Giặt bằng nước ;

b) Giặt bằng xà phòng ;

c) Tẩy bằng cồn 96o ;

d) Tẩy bằng giấm ;

e) Tẩy bằng xăng.

Hãy giải thích sự lựa chọn đó.

Hướng dẫn giải

Để tẩy sạch vết dầu ăn dính vào quần áo, ta phải dùng các chất có thể hòa tan được dầu nhưng không phá hủy quần áo.

Đáp án bài 3 trang 147 sgk hóa lớp 9

  • Để tẩy sạch vết dầu ăn dính vào quần áo, ta phải dùng các chất có thể hòa tan được dầu nhưng không phá hủy quần áo.
  • Xà phòng, cồn 96o,  xăng là những chất hòa tan được dầu và không làm hư hại quần áo nên các phương pháp b), c), e) là dùng được.
  • Giấm tuy hòa tan được dầu ăn nhưng phá hủy quần áo nên không dùng được.
  • Nước không hòa tan được dầu ăn nên cũng không dùng được.

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    12:49 PM
25/08/2018    12:49 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu