Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 33 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 33 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng, dấu (o) nếu không.

Câu hỏi bài 4 trang 33 sgk hóa lớp 9

Viết phương trình hóa học ở ô có dấu (x).

Hướng dẫn giải

Điều kiện: 2 muối tác dụng với nhau sản phẩm tạo ra có chất kết tủa

Đáp án bài 4 trang 33 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 4 trang 33 sgk hóa lớp 9

Phương trình hóa học của các phản ứng:

Pb(NO3)2 + Na2CO→ 2NaNO3 + PbCO3

Pb(NO3)2 + 2KCl → 2KNO3 + PbCl2

Pb(NO3)2 + Na2SO4 →  2NaNO3 + PbSO4

BaCl2 + NaCO3 →  2NaCl + BaCO3

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

  • Xem thêm

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 33 sgk Hóa 9

» Bài tiếp theo: sgk Hóa 9 - Bài 5 trang 33

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 33 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    00:08 AM
10/08/2018    00:08 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu