Bài 4 trang 33 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 33 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng, dấu (o) nếu không.

Câu hỏi bài 4 trang 33 sgk hóa lớp 9

Viết phương trình hóa học ở ô có dấu (x).

Hướng dẫn giải

Điều kiện: 2 muối tác dụng với nhau sản phẩm tạo ra có chất kết tủa

Đáp án bài 4 trang 33 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 4 trang 33 sgk hóa lớp 9

Phương trình hóa học của các phản ứng:

Pb(NO3)2 + Na2CO→ 2NaNO3 + PbCO3

Pb(NO3)2 + 2KCl → 2KNO3 + PbCl2

Pb(NO3)2 + Na2SO4 →  2NaNO3 + PbSO4

BaCl2 + NaCO3 →  2NaCl + BaCO3

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

  • Xem thêm

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 33 sgk Hóa 9

» Bài tiếp theo: sgk Hóa 9 - Bài 5 trang 33

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X