Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 6 trang 143 SGK hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 143 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ :

a) natri axetat và axit sunfuric.

b) rượu etylic.

Đáp án bài 6 trang 143 sgk hóa lớp 9

a) 2CH3COONa  +  H2SO4 đ  -> 2CH3COOH  +  Na2SO4

b) CH3 – CH2OH  +  O2 →men CH3COOH  +  H2O

» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 143 SGK Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 143 SGK hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    16:49 PM
24/08/2018    16:49 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu