Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 6 trang 143 SGK hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 143 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ :

a) natri axetat và axit sunfuric.

b) rượu etylic.

Đáp án bài 6 trang 143 sgk hóa lớp 9

a) 2CH3COONa  +  H2SO4 đ  -> 2CH3COOH  +  Na2SO4

b) CH3 – CH2OH  +  O2 →men CH3COOH  +  H2O

» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 143 SGK Hóa 9

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    16:49 PM
24/08/2018    16:49 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu