Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 60 SGK Hóa học 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 60 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Từ sắt và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để thu được các oxit riêng biệt:

Fe3O4 , Fe2O và ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có.

Đáp án bài 2 trang 60 sgk Hóa lớp 9

Đáp án bài 2 trang 60 sgk hóa lớp 9

  • Xem thêm

» Bài 1 trang 60 sgk Hóa 9

» Bài 3 trang 60 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 60 SGK Hóa học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
13/08/2018    14:52 PM
13/08/2018    14:52 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu