Bài 2 trang 60 SGK Hóa học 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 60 sách giáo khoa hóa học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Từ sắt và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để thu được các oxit riêng biệt:

Fe3O4 , Fe2O và ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có.

Đáp án bài 2 trang 60 sgk Hóa lớp 9

Đáp án bài 2 trang 60 sgk hóa lớp 9

  • Xem thêm

» Bài 1 trang 60 sgk Hóa 9

» Bài 3 trang 60 sgk Hóa 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X