Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 60 SGK Hóa học 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 60 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Từ sắt và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để thu được các oxit riêng biệt:

Fe3O4 , Fe2O và ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có.

Đáp án bài 2 trang 60 sgk Hóa lớp 9

Đáp án bài 2 trang 60 sgk hóa lớp 9

  • Xem thêm

» Bài 1 trang 60 sgk Hóa 9

» Bài 3 trang 60 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Tải về
13/08/2018    14:52 PM
13/08/2018    14:52 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu