Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 87 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 87 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Viết phương trình hoá học của CO2 với dung dịch NaOH, Ca(OH)2 ...

Đề bài:

Hãy viết phương trình hoá học của CO2 với dung dịch NaOH, dung dịch Ca(OH)2 trong trường hợp:

a) Tỉ lệ số mol nCO₂ : nNa0H = 1:1;

b) Tỉ lệ số mol nCO₂: nCa(0H)2 = 2:1

 

Đáp án bài 2 trang 87 sgk Hóa học 9

a) CO2  + NaOH -> NaHCO3

(phản ứng này cũng xảy ra khi dẫn CO2 (lấy dư) vào dung dịch NaOH, hoặc khi nNaOH < nCO₂) 

b) 2CO2 + Ca(OH)2 -> Ca (HCO)2

» Tham khảo thêmGiải bài 3 trang 87 sgk Hóa 9

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 87 sgk Hóa học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    08:33 AM
18/08/2018    08:33 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu