Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 8 trang 81 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 8 trang 81 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Trong công nghiệp, clo được điều chế bằng phương pháp nào ? Viết phương trình hoá học.

Đáp án bài 8 trang 81 sgk hóa lớp 9

Trong công nghiệp, khí clo được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn xốp.

PTHH:

Đáp án bài 8 trang 81 sgk hóa lớp 9

Khí clo thu được ở cực dương, khí hidro thu được ở điện cực âm, dung dịch thu được là NaOH.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 8 trang 81 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    12:45 PM
17/08/2018    12:45 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu