Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 8 trang 81 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 8 trang 81 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Trong công nghiệp, clo được điều chế bằng phương pháp nào ? Viết phương trình hoá học.

Đáp án bài 8 trang 81 sgk hóa lớp 9

Trong công nghiệp, khí clo được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn xốp.

PTHH:

Đáp án bài 8 trang 81 sgk hóa lớp 9

Khí clo thu được ở cực dương, khí hidro thu được ở điện cực âm, dung dịch thu được là NaOH.

doctailieu.com
Tải về
17/08/2018    12:45 PM
17/08/2018    12:45 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu